Lite information

Tänkte bjuda på lite information och den hämtar jag från http://www.fibromyalgi.se
 
Allmänt beskriver de sjukdomen på detta vis:
 
"Fibromyalgi, (FM), är ett kroniskt smärtsyndrom vars huvudsakliga symptom är utbredd kronisk smärta och trötthet/utmattning.

Till en början trodde man att fibromyalgi handlade om en slags inflammation i musklerna och sjukdomen blev då klassificerad som reumatisk. Forskning har dock visat att fibromyalgi inte är en reumatisk sjukdom, snarare handlar det om en störning i centrala nervsystemet - att det har blivit överkänsligt och skickar förstärkta, och för många, smärtimpulser till hjärnan.

 Fibromyalgi utlöses vanligen av smärta, infektion, trauma eller kris. FM som startar med lokal smärta eller psykisk kris har vanligen ett långsamt utdraget tidsförlopp, medan fibromyalgi som föregås av infektion eller trauma vanligen kommer plötsligt.

 Sjukdomen är långvarig, vanligen livslång, även om den ibland lindras i högre ålder. Spontant tillfrisknande förekommer, men FM har oftast ett långvarigt, skovvist förlopp och det  saknas ännu behandlingar som botar syndromet."

Det som utlöste sjukdomen för mig var en infektion jag fick i livmodern efter förlossningen.

 

Symtom beskriver de på följande sätt:

 

"Huvudsymptomen vid fibromyalgi är en ständig smärta i vila - kronisk smärta - samt en onormal trötthet. Intensiv och långvarig smärta är en stressfaktor och stressrelaterade symptom som t.ex. huvudvärk och magbesvär är därför vanliga hos patienter med fibromyalgi. Smärtan påverkar även sömnen och dålig sömn leder till ännu mer smärta och ännu mer stress, vilket i sin tur ger ytterligare försämrad sömn. Slutresultatet blir en onormal trötthet.

 Muskelsmärtan påverkar motoriken och gör det svårt att röra kroppen obehindrat. Ofta klarar man inte längre av att uträtta vissa saker, som t.ex. att springa, gå i trapport eller lyfta tunga saker. Många med fibromyalgi lider även av stela muskler (framför allt på morgonen). Domningar och stickningar förekommer hos mer än hälften av patienterna, utan att de har någon nervskada."

 

Här kommer en lista på vanliga symtom, de som är understrukna har jag själv upplevt

          

 • Fördröjda reaktioner på fysisk ansträngning eller stressande händelser
 • Svettningar
 • Feberkänsla
 • Kalla händer och fötter
 • Ökad törst
 • Låg kroppstemperatur
 • Nedsatt immunfunktion
 • Lågt blodsocker
 • Lågt blodtryck
 • Insulinresistens
 • Kraftlöshet
 • Oförklarlig viktuppgång eller viktnedgång
 • Sug efter kolhydrater och choklad
 • Huvudvärk och migrän
 • Lätt till svår smärta som flyttar sig runt i kroppen
 • Stelhet (speciellt morgonstelhet är vanligt)
 • Muskelkramper/-spasmer
 • Diffus svullnad i kroppen (synlig svullnad el. en känsla av svullnad)
 • Ländryggssmärta
 • Baksnuva
 • Rinnande näsa
 • Känslighet för mögel och jäst
 • Andfåddhet/andningsrubbningar
 • Öronvärk och kliande öron
 • Tinnitus
 • Tjockt sekret i bihålorna
 • Lätt eller avbruten sömn, icke välgörande
 • Trötthet/utmattning
 • Känsla av "fallande" vid insomnandet
 • Krampande muskler nattetid
 • Tandgnissling
 • Uppblåsthet och illamående
 • Magkramper
 • Bäckensmärta
 • Täta urintömningar/urinträngningar
 • Svårigheter att hitta ord
 • Förvirring
 • Minskad förmåga att urskilja olika färgtoner
 • Försämrat närminne
 • Koncentrationssvårigheter
 • Helt blankt i hjärnan innan den "sätter igång"/börjar fungera
 • Oförmåga att känna igen välbekanta omgivningar
 • Känslighet för lukter
 • Känslighet för tryck, temperatur och fuktighet
 • Ljuskänslighet
 • Ljudkänslighet
 • Yrsel
 • Försämrat mörkerseende
 • Sensorisk överbelastning (när sinnena ger för mycket information)
 • Parestesi (onormala känsloupplevelser) – känslor av domningar, stickningar och sveda i armarna
 • Snabb, orolig och ojämn hjärtrytm
 • Smärta som liknar den vid hjärtattack - (ofta beroende på inflammation mellan bröstben och revben)
 • Lätt för att få blåmärken och skärsår
 • Tillfälligt håravfall
 • Näsblod
 • Läkemedelskänslighet
 • Intolerans mot alkohol

Nu tog jag inte med riktigt alla symtom som finns med på fibromyalgi.se men de flesta!

Det finns även så kallade samsjukdomar, sjukdomar som är vanligt förekommande i samband med fibro, men dem går jag igenom en annan gång samt vilka av dem jag har drabbats av. 

Nu tror jag att det räcker med information för en dag!

 

 
1 Catti:

skriven

Hemska sjukdomar.. Min mamma insjuknade ju i Parkinsons sjukdom och det är ju också en hemsk sjukdom som liknar detta på vissa punkter. Så jag kan förstå till viss del hur förjävligt det måste kännas att ha fått något sådant här! Bra att få lite mer info om vad det är och så. Trodde till exempel inte att man fick det av infektioner utan trodde väl mer det var ärftligt eller så. Så det bar en upplysning! Kram

Kommentera här: